قوانین و مقررات

  • قیمت سرویس کف خواب 700000 ریال می باشد .
  • کودک زیر هفت سال در صورت استفاده نکردن از تخت رایگان می باشد
  • در صورت کنسلی از 10 تا 6 روز قبل از ورود 30 درصد و از 5 روز تا 48 ساعت قبل، 50 درصد و از 48 ساعت تا روز ورود 70 درصد شب اول به عنوان جریمه کنسلی کسر میگردد .
  • در صورت عدم مراجعه کل هزینه یک شب به عنوان جریمه دریافت میگردد .